• išleista knyga
  MEDIJŲ KULTŪROS BALSAI: TEORIJOS IR PRAKTIKOS (turinys)

 • MIGRUOJANTI REALYBĖ (knyga)
  (teminis numeris)

 • MEDIJŲ EKOLOGIJA (teminis numeris)

 • PARAŠTĖS (teminis numeris)

 • ATEITIS (teminis numeris)

 • ASTEROIDO BALSAS

 • skaitomumas

  • 6 prisijungę dabar
  • 2934245 nuo 2005 m. sausio
 • nuorodos


  Rock Me, Afrodite (1 d.)

  | 2006-07-23 | 20:02
  temos: filosofija,interviu,medijų studijos,seksas

  Friedrichas Kittleris
  laikomas žymiausiu Vokietijos medijų teoretiku. Šiame interviu jis
  aiškina, kodėl paliko medijų studijas (Medienwissenschaft). 62 metų
  mokslininkas savo vėlyvuosiuose darbuose grįžta prie ikisokratikų.
  Kodėl?
  Antje Wegwerth klausinėja Friedrichą Kittlerį.

  Beprotiškai gražios mintys, laimės pojūtis matematikoje, kultūrinėse katastrofose ir kovoje su geismais. Interviu su Friedrichu Kittleriu.

  Kodėl turite sunkumų su medijų studijomis/medijų mokslu (vok. Medienwissenschaft)?

  Friedrichas Kittleris: Problemos dėl medijų mokslo
  (Medienwissenschaft) kyla jau vien iš to, kad ant mano kabineto ir
  katedros durų kabo užrašas „Medijų estetika ir medijų istorija“, o ne
  „Estetika ir teorija“ arba „Medijų mokslas“ (Wissenschaft der Medien).
  Medijų teorijai mes atidarėme naują katedrą. Apie tai aš įtemptai
  galvoju jau pakankamą laiko tarpą, vienuolika metų.

  Aš norėčiau medijų istorijos, o ne paprasčiausiai medijų
  mokslo/medijų studijų (Medienwissenschaft) ar medijų teorijos, nes jau
  dešimtojo praeito amžiaus dešimtmečio pradžioje buvo matyti, jog
  McLuhano pradėtoji aktualioji medijų teorija sparčiai plinta.

  Daugelis į ją persikvalifikavusių atėjo iš sociologijos arba masinių
  medijų tyrimų (Massenmedienforschung), iš ne istoriškų, savos istorijos
  neturinčių neilgai gyvuojančių mokslų. Manau, aš žinojau, jog man
  pavyzdžiu galėtų būti Haroldas Innisas (Harold Innis), 1950-aisiais
  Londono Imperial College skaitęs tikrai imperišką (vok. imperiale)
  paskaitą, kurioje pradėjo nuo Senovės Egipto ir Babilono, ir visus
  faktus, na, bent jau tai, kas susiję su raštu ir raštų judėjimu
  (Schriftverkehr), ir komunikacija laiškais bei aplinkraščiais, pateikė
  tobulai istoriškai.

  Dalykas tas, kad vidutiniškam Kittleriui šita istorija nebuvo
  visiškai išsamiai žinoma. Man tai suprantama. Tas, kas ateina iš
  naujosios vokiečių literatūrologijos, laiko graikišką ir lotynišką
  literatūrą vieninteliu šaltiniu, pasakojančiu apie tuometines medijas,
  nes archeologinių duomenų, kurie teiktų patikimą pagrindą ar horizontą,
  yra mažai išlikę. Tai buvo silpnoji vieta, kuri, skirtingai nuo Inniso,
  ilgą laiką silpnino mano medijų istoriją. Šiandien nebenorėčiau rašyti
  knygos apie optines medijas neminėdamas Aristotelio, nes pati sąvoka
  mediumas kyla iš Aristotelio žiūros teorijos. Šiandien aš tai mielai
  įtraukčiau, tą daro ir mano jaunieji kolegos.

  Antroji problema su medijų mokslu, su tuo, kaip jis dabar vystomas,
  yra pats jo moksliškumas, kitaip tariant jo virtimas mokslu (vok.
  Verwissenschaftlichung), jo profesionalizavimas, išplitimas visoje
  Vokietijoje ir tuo pačiu jo specializavimasis atskirybėse ir detalėse.

  „Medijų menas“: varo į pasiutimą!

  Kokias detales turite omenyje?

  Friedrichas Kittleris: Nenorėčiau minėti vardų, tačiau aš
  pažįstu vieną jaunuolį, kuris visą savo gyvenimą darė karjerą iš to,
  kad preparavo Nietzsche-rašomąją mašinėlę (vok.
  Nietzsche-Schreibmaschine), kuri minima mano habilitacijos darbe.

  Esama taip pat Nešventosios Sąjungos tarp lengvabūdžių medijų
  menininkų ir medijų teoretikų, kurie pataikauja medijų menininkams ir
  menininkėms ir abipusiškai vieni kitus šlovina. Kartą buvau vienoje
  elektroninėje meno parodoje Čikagoje, prie pat ežero, prie gražaus
  didžiulio Mičigano ežero. Iš esmės medijų meną sudarė photoshopo dirbiniai, su viena šaunia iš Hamburgo kilusia išimtimi, kuri buvo fantastiškai gera.

  Menininkai programuoja HTML ar kokia kita mašinoms be galo tolima
  kalba , kažkokius paveiksliukus, o tada ateina jauni profesoriai ir
  profesorės ir rašo jiems straipsnius, koks tai „kietas menas“. Aš visų
  jų klausiau apie jų vartojamą programavimo kalbą, ir jie man sąžiningai
  atsakė, kad naudoja HTML, o ši šauni išimtis iš Hamburgo atsakė: „in plain C“ (gryna C), paprasčiausia C, o ne C++.
  Nueikite pas Peterį Weibelį, kuris dabar pastatė meno ir medijų
  technologijų centrą, bet kai jis išgirsta žodžius „medijų menas“,
  įsiunta. Jam yra taip pat kaip man.

  Begalė žmonių šiandien kalba apie kompiuterius neturėdami jokio technologinio supratimo

  Humanitariniai mokslai beveik tradiciškai turi iškreiptą santykį
  su technologijomis. Tai jie sykį aiškiai parodė psichofizikos
  pavyzdžiu. Užuot smalsiai stebėję gyvus psichofizikų eksperimentus,
  humanitariniai mokslininkai metėsi į savęs aprašinėjimą ir su
  pasitenkinimu pareiškė, jog tai nepatenkina jų reikalavimų. Tai buvo
  ilgai lauktas leidimas privilegijuoti humanitarinius mokslus gamtos
  mokslų atžvilgiu. Iš mokslo istorijos pozicijų galima pasakyti, kad
  gamtos mokslai patys numanevravo į nuošalę. Ar jūs šiandieniam medijų
  mokslui naudojate panašią analizę?

  Friedrichas Kittleris: Čia galima išvesti didelių
  paralelių. Manau, kad yra negerai, jog esama daugybės žmonių, kurie
  šiandien kalba apie kompiuterius, neturėdami nei menkiausio
  technologinio supratimo, tačiau niekam viešojoje sferoje tai nekrenta į
  akis, jog vyksta šiokios tokios nesąmonės, technologijos vėl išvytos,
  ir [neatsižvelgiant į jas] sukurta bendroji teorija, kiborgo-teorija
  arba kolektyvinio intelekto teorija.

  Vis dėlto po truputį man ima atrodyti, kad Vikipedijoje ir
  panašiuose dalykuose matyti kolektyvinę inteligenciją yra pagrįsta.
  Tačiau, pavyzdžiui, kiborgai, visą dešimtmetį Judith Buttler ar Donnos
  Harraway, ar kaip ten tos damos vadinasi, dėka yra tapę priimtini. Arba
  Williamas Gibsonas su savo Newromancer ir toliau sekusiais romanais, niekam neiškilo klausimas, ar technologinės įrangos vystymosi mainstreame yra mainstreamas. Mano manymu – absoliučiai ne.

  Gerai, esama to stebuklo – dirbtinės tinklainės iš silicio, ir
  darsyk grįžtant prie Aristotelio, kur jau, taip sakant, naudojami
  protezai ligoms ir neįgaliesiems, sąsajos tarp kūno ir silicio, tačiau
  milijardai leidžiami visai kita kryptimi. Jei tai tiesa, kad svarbiausi
  tyrimai, Antono Zeilingerio
  ir panašių, juda kvantų kompiuterijos (Quantencomputerei) kryptimi,
  tuomet tai yra kelias tolyn nuo kūno ir biokarboninės masės, kuri mus
  sudaro, su 70 ar 80 procentų vandens, tokiu atveju keliai dar labiau
  išsiskirs.

  Gerai apmokami vergai-programuotojai

  Kai kalbama apie industrinę programinės įrangos gamybą, Jūs
  mielai kalbate apie gerai apmokamus vergus-programuotojus (vok.
  Programmiersklaven). Techniškai žiūrint, kompiuterių amžius nėra toks
  įspūdingas, galima būtų daug daugiau padaryti, veikiau tai yra
  ekonominis kompromisas.

  Friedrichas Kittleris: Tai galima taikyti ir laikraščių
  verslo puslapiams, kuriuose niekuomet nėra sąžiningai rašoma apie
  principus, pagal kuriuos Drezdene vyksta konkurencinė kova tarp „AMD“
  ir „Intel“.

  Skaitytojas patiria tik tai, kad vieni turi vienokį akcijų kursą,
  kiti – kitokį, tačiau tai, kad „AMD“ susijusi su žlungančiu
  europietišku projektu, ir tuo dailiai struktūriškai prispaudė „Intelį“,
  šitai aš visuomet sužinau tik iš c‘t,
  kuris yra vienintelis žurnalas, publikuojantis principus to, kas išties
  vyksta ir nelaiko programuotojų vergais, veikiau autoriais, kurie
  kitiems žmonėms, menkiau išmanantiems reikalą, paprastais žodžiais
  parašo, apie ką išties eina kalba.

  Aš nenoriu su savo studentais aptarinėti paskutinių technologinių
  detalių medijų moksle, tačiau programuoti jie turėtų išmokti. Jie
  turėtų žinoti, kokias mašinas jie programuoja, ir kaip programinė
  įranga (software) ir techninė įranga (hardware) veikia viena kitą.

  Nuo simuliacijos prie stimuliacijos!

  Jūs nuolat pamokslaujate apie techninę įrangą. Jei dabar
  traukiatės iš grynojo medijų mokslo, jūs norėtumėte atsisakyti tos
  svarbios vietos, kurią jūs užėmėte medijų moksle…

  Friedrichas Kittleris: Ne, nenorėčiau jos palikti. Sunku būtų
  pasiteisinti prieš studentus. Sakykim taip, dėstyme viskas turi būti
  paprasta, ir tą reikia tęsti, todėl sekančiam semestrui kaip seminaro
  temą aš pasiūliau Thomaso Pynchono romaną Gravity‘s Rainbow (vok. Die Enden der Parabel), paprasčiausiai
  todėl, kad tai yra knyga, kurią visi gali ir turi nusipirkti, ir dar
  todėl, kad nėra beveik jokios kitos literatūrinės medijų istorijos iki
  pat Antrojo pasaulinio karo.

  O mano paties tyrimai juda visai kita kryptimi. Tačiau leiskite man
  dar pasakyti, jog Peteris Weibelis ne vien paprasčiausiai tyčiojasi iš
  šiuolaikinio medijų meno, tačiau vienoje jaudinančiai gražioje savo
  paskaitoje Lisabonoje paaiškino, jog jau praėjo 30 simuliuoto meno metų.

  Po to jis pateikė savo pamąstymus apie kompiuterinės techninės
  įrangos vystymosi perspektyvas sekančius 20 metų ir beveik
  spinduliuodamas pranašiškai paskelbė, jog jei dabartinis medijų menas
  būtų budrus ir blaivus, jis dalyvautų naujame vystymesi ir pereitų nuo
  simuliacijos prie stimuliacijos. Taip jau pasakyta. Tada aš galėjau jam
  pasakyti, kad Stimula, Augustino akyse, buvo kiauliškiausia iš visų lotyniškų dievybių. Tai jį pradžiugino.

  Sakote, toliau kuriate studentams programas. O savo tyrimuose
  sukate visai kita kryptimi. Kodėl gi nedarote savo tyrimo seminaro
  tema? Kodėl yra toks skirtumas?

  Friedrichas Kittleris: Taip, čia turbūt irgi yra įtampa tarp
  bendradarbių, su kuriais kartu tyrinėjame problematiką nuo pat
  Graikijos iš vienos pusės, ir jaunųjų studentų, kurie šiandien gauna
  tik proseminarus (seminarai pirmųjų kursų studentams) ar vieną gražią
  baisią dieną jiems kaip bakalaurams yra įbrukami privalomi studijų
  moduliai.

  Iš jų būtų perdaug reikalauti dar apmąstyti visą Antiką ir
  Viduramžius. Aš mielai pradedu seminarus nuo Gottfriedo iš Strasbūro
  (Tristano ir Izoldos). Kai aš garsiai perskaitau, jie dar šiek tiek
  supranta vidurinę vokiečių aukštaičių kalbą (Mittelhochdeutsch), tačiau
  patys perskaityti jos jau nebegali. Taigi aš iš nieko negaliu tikėtis,
  kad jis įkirs Homerą graikiškai.

  Apleistos istorijos didybė

  Kodėl tai darote?

  Friedrichas Kittleris: Aš dabar kaip tik rašau apie tai
  tekstą, ir tai yra beprotiškai sunku. Esama transcendentalinės
  iliuzijos, kurią sukūrė ir sustiprino transcendentalinė filosofija, kad
  mes pasaulį iš savęs, tai yra, iš dabartinės būklės aprašom. Juo toliau
  yra daiktai, juo jie yra mažesni ir nesvarbesni, kaip daiktai
  horizonte. Tada stebimasi, kaip Parcifalis Wolframo von Eschenbacho
  romano pradžioje stebisi, kad bokštai vis didėja jojant artyn prie
  pilies.

  Šita transcendentalinė iliuzija, kuri, pavyzdžiui,
  Horkheimerio/Adorno Apšvietos dialektikoje skandalingai baisingai
  dvokia, iš esmės susideda iš to, jog iki Kanto viskas buvo labai gerai
  žinoma.

  Atitinkamai tuodu, ypač Adorno, jautė, kad taip nelabai galėjo būti,
  kad pasaulis atsirado 1790 arba 80 m., su grynojo proto kritika, ir
  tada jie į priekį greitai pastatė Odisėją, o iš Odisėjo padarė pirmąjį
  kantininką, biurgerį (Bürger) ir transcendentalinį subjektą. Tai taip
  vaikiška, tiesą sakant, net juokinga. Mano išsilavinimas buvo dėkingas:
  aš buvau romanistas (vert.: studijavau romanų kalbas) ir skaityti
  pradėjau dar ankstyvaisiais viduramžiais bei buvau filosofas – mes
  skaitėme Aristotelį ir Platoną, o mano didžiausia laimė yra tai, kad
  retsykiais aš matydavau Heideggerio šešėlį, šliurinantį koridoriais, ir
  manau, jog jo neteologinės, nenukreiptos į tikslą būties istorijos
  bandymas man atrodo esąs vienintelis protingas būdas, kaip galima
  aprašyti Europos istoriją, t.y., daiktų istoriją, tomis kalbomis,
  kuriomis aš sunkiai paskaitau.

  Aš netikiu, kad šnekamoji ar dainuojamoji kalba yra mediumas, kurį
  žmogus gali analizuoti kartu su daugybe techninių medijų, bet aš tikiu,
  kad ji yra būties namai, mūsų būties, jei galima tai suformuluoti bent
  kiek žmoniškiau nei Heideggeris.

  Šita būties istorija yra tokia preciziška, jei leisite man trumpai
  nubrėžti jos apmatus. Muzika tebesivadina graikišku žodžiu muzika, o
  orkestras tebesivadina orkestru, o choras tebesivadina choru, o gitaros
  plektras (liet. mediatorius) vis dar plektras, gitara vadinasi pagal kithára (didžioji lyra). Alpių citra pavadinta pagal kithára, ir sitara Indijoje yra pavadinta nuo kitháros, taigi šita muzika išplito taip plačiai iki pat klasikinės Indijos.

  Graikų kalba ir programavimo kalbos

  Tačiau Homero graikų kalbos nebėra gyvų kalbų tarpe.

  Friedrichas Kittleris: Tai tikra katastrofa, visų graikiškų
  žodžių vertimas į bedugnę (ins Bodenlose), kaip pasakytų Heideggeris,
  Cicerono lotynų kalbą. Apleidžiant muziką viskas buvo išversta ir tapo,
  taip sakant, be šaknų. Faktiškai mes pirmieji po graikų gyvename
  kultūroje, kur vienoje ženklų sistemoje yra integruotos visos ženklų
  sistemos. Nuo Romos laikų taip nebuvo, tai pastebėjo jau Izidorius Sevilietis 700-aisiais ar 600-aisiais po Kristaus.

  Romėnai laikėsi savo siaubingai primityvių skaičių ženklų
  (Zahlzeichen), o iš graikų netiesiogiai buvo perėmę raides, tačiau pas
  graikus raidės, garsiniai ženklai, kiek vėliau skaičiai, o dar vėliau
  ir tono aukščio ženklai buvo užkoduoti tuo pačiu alfabetu. Taigi
  struktūriškai mūsų Turingo laikai yra rekursija į šitą graikišką ženklų
  rinkinio vienybę.

  Kuo kompleksiškesnis ženklų rinkinys, tuo didesnės galimybės.

  Friedrichas Kittleris: Dabar studijavau Artimųjų Rytų rašto
  teoretikus iki pat ketvirto tūkstantmečio prieš Kristų. Jie turi kietas
  ženklų sistemas, tačiau tas graikiškos ženklų sistemos rekursyvumas,
  viena ženklų sistema – visko pagrindas, relevantiškas viskam, kas
  poetiškai, matematiškai ir muzikoje užkoduojama, tai sensacinga.

  Tačiau žvilgtelėję į programavimo kalbas pamatysime, kad jos palyginus su graikų yra reliatyviai silpnos.

  Friedrichas Kittleris: vienu požiūriu reliatyviai silpnos, kitu – neįtikėtinai efektyvios.

  Tai jums rūpi efektyvumas?

  Friedrichas Kittleris: Man vis dar rūpi grožis, o akivaizdu,
  kad pas graikus yra gražiau nei pas mus. Aš visiškai praleidau arba
  pamiršau, kad paskaitose apie pasaulio istorijos filosofiją Hegelis
  savo studentams pasakojo šį tą beprotiškai gražaus apie graikus.
  Graikai klausėsi ir žavėjosi viskuo, ką jie suvokė, tačiau nesižavėjo
  tuo, kas yra keista, neįprasta, hibridais, pabaisomis ir panašiai. Jie
  žavėjosi tuo, kas gamtoje natūralu, ir tuo domėjosi.

  Taip atsirado nimfos, kurias žmonės stebėdavo prie šaltinių. Jei
  stebėdavo labai įkyriai, įsimylėdavo to šaltinio nimfą ir jau kitaip
  nebegalėdavo, čia vis dar Hegelis, kaip tik išsipjauti nendrinę fleitą,
  ją suderinti ir atsiliepti į nimfos dainavimą arba šaltinio šniokštimą,
  taip atsirado Panas, piemenų fleitos išradėjas. Manau, tai gražiai
  nusako mūsų meno ir kultūros kilmę.

  Antra interviu dalis.

  Iš vokiečių kalbos vertė Kęstas Kirtiklis

  Tekstas iš el. žurnalo „Telepolis“, nuoroda į teksto originalą:

  http://www.heise.de/tp/r4/artikel/22/22695/1.html

  temos: filosofija, interviu, medijų studijos, seksas |

  « | | »

  nėra komentarų »

  komentarai

  turi būti prisijungęs, kad galėtum komentuoti.