• išleista knyga
  MEDIJŲ KULTŪROS BALSAI: TEORIJOS IR PRAKTIKOS (turinys)

 • MIGRUOJANTI REALYBĖ (knyga)
  (teminis numeris)

 • MEDIJŲ EKOLOGIJA (teminis numeris)

 • PARAŠTĖS (teminis numeris)

 • ATEITIS (teminis numeris)

 • ASTEROIDO BALSAS

 • skaitomumas

  • 4 prisijungę dabar
  • 2934235 nuo 2005 m. sausio
 • nuorodos


  kvietimas braižyti žemėlapius ir klausinėti fotografijos istorijos

  | 2007-09-14 | 20:29
  temos: autorystė,žaidimai,bendruomenės,blogosfera,dialogai,fotografija,komunikacija,labirintai,menas,psichogeografija

  Prasideda kolektyvinis meno projektas „Lietuvos fotografijos žemėlapiai“ arba „foto/karto/istorio/grafijos“, kuris yra naujas viešojo kuravimo tinklaraščio 3xpozicija.lt projektas. Kuratorių ir menininkų komanda kviečia prisijungti prie diskusijų, idėjų siūlymų, istorijos peržaidimo, archyvų remiksavimo ir žemėlapių braižymo www.3xpozicija.lt/kartografija.

  Projektu siekiame pasitelkdami žemėlapiavimo strategijas re/de/per/konstruoti Lietuvos fotografijos archyvą ir istoriją. Tai ne tiek mokslinio pobūdžio projektas, ieškantis objektyvios tiesos, kiek meninis tyrimas, virsiantis į daugybę įvairialypių pasakojimų ir vizualizacijų.

  Projekto pradžia – tinklaraštyje [weblog] www.3xpozicija.lt/kartografija, pabaiga – dviejose parodose ir knygoje-kataloge 2007 metų gruodžio mėnesį. Projekte dalyvauja ne tik iniciatoriai, bet ir visi norintys bei prisijungę internete.

  Projektas funkcionuoja kaip tęstinis meninis tyrimas, generuojantis daugiau klausimų nei  atsakymų, ir apibūdinamas šiais raktažodžiais: archyvas, poistorė, postmodernybė, kartografija, chronografija, laiko reprezentacija, laikiškumas, periodizacija, stilizacija, istoriografija, informacijos vizualizacija, tinklai, sąryšiai/sąsajos, ideologija, kontekstualizacija, atvaizdavimas, psichogeografija, kultūrinė atmintis, fotografinė atmintis, idėjų žemėlapiai, idėjų topografija, istorijos filosofija, istorijos konstravimas, naratyvų kūrimas, istorijos kalbantysis, stilių genealogija.

  Projekto vizuali forma bus sudaryta  iš fotografijos žemėlapių, foto-, videoarchyvų ir instaliacijų dviejose galerijose. „Prospekto“ galerijoje planuojama žemėlapių instaliacija, tuo tarpu Vilniaus fotografijos galerijoje jauni menininkai ir fotografai, peržaidę minėtus raktažodžius, sukurs tai vietai specifinį meno kūrinį.

  Žemėlapiavimo strategijos

  Žemėlapis/kartografija pasitelkiamas kaip meninio tyrimo įrankis, o fotografijų ir idėjų archyvas – kaip duomenų bazė projektui. Archyvas yra drauge ir begalinis, ir labai ribotas. Jį plečia elementų skaičius, tačiau apriboja geografinė vieta. Archyvas apima visas kada nors Lietuvoje (arba lietuvių) padarytas fotografijas.

  Mes mėginame įvairiais būdais pajausti Lietuvos fotografijos žemėlapio aktyvias ir pasyvias zonas. Vienas jų yra Lietuvos fotografijos raidos lyginimas su pasauliniu kontekstu, kitas – su meno idėjų kontekstu. Žvelgdami ši skirtingų kampų norime atsakyti į klausimus:

  Žemėlapis funkcionuoja ne tik kaip vizuali projekto forma, bet ir kaip metafora, leidžianti pasinerti į fotografijos archyvą ir jame atrastas idėjas ir jas vienijančius/priešinančius sąryšius.

  Archyvo atvėrimo ir komponavimo strategijos

  Archyvą planuojame atverti parodose idėjų kartografijos keliu. Pirmiausia norime perprasti fotografijos temas, stilius, žanrus, idėjas, varomąsias jėgas, kūrėjus, o tuomet mėginti visa tai konceptualizuoti ir jungti tarpusavyje bei braižyti jungčių vaizdinius – žemėlapius. Koncepcijų žemėlapiai padės ne tik atvaizduoti žinių sankaupas, susijusias su projekte keliamais klausimais, bet ir suteiks tai medžiagą vizualią formą, kuri būtų pateisinama ir estetiška pati savaime.

  Archyvu projekte vadinamas fotografijų, tekstų, įrašų ir kt. rinkinys, turintis du perskaitymo kelius: galima arba sekti autoriaus suformuotu naratyvu, arba kurti savo pasakojimą iš esamų elementų ir ryšių. Pats paprasčiausias pavyzdys būtų keliasdešimties fotografijų, sudarančių vientisą mozaiką, eksponavimas ant vienos plokštumos: menininkas gali pateikti vieną jų supratimo kelią (eiliškumą), paremtą vienokiais ar kitokiais kriterijais, o žiūrovas gali susidėlioti asmeniškus fotografijų skaitymo takelius.

  Istorijos konstravimas vs. istorijų pasakojimas

  Projektas nesiekia konstruoti istorijos, jis tiesiog pasakoja istorijas apie Lietuvos fotografiją. Kiekvienas sukurtas žemėlapis ar kitokia vizualizacija pasakos arba asmeninę (autoriaus), arba kolektyvinę istoriją. Istorijos kaip fragmentų lipdinio, o ne vienos linijos traktavimas leis kurti daugiasluoksnes realias ir fikcines istorijų sankaupas.

  Galiausiai projekte keliame  klausimus ir ieškome atsakymų į jau iškeltus:

  Knyga-katalogas

  Galutiniu projekto rezultatu taps knyga, atliekanti dvi funkcijas: pirma, straipsnių rinkinio, kuriame menotyrininkai, istorikai, sociologai, filosofai ir eseistai aptars nagrinėjamas problemas ir sudarys platesnį kontekstą projektui ir, antra,  parodos katalogo, dokumentuojančio parodos kūrimo procesą ir pačią parodą. Kviečiame visus rašančius prisijungti, siūlant temas ir esė knygai.

  Viešasis kuravimas ir dalyvavimas

  Projektas ir paroda (kaip ir pernai vykusi "komentarai@3xpozicija.lt") prasideda anksčiau nei atsidarys paroda galerijoje. Jau nuo rugpjūčio mėnesio internete kaupiamas projekto tekstų ir vaizdų archyvas bei nagrinėjama ir diskutuojama projekto problematika. Interneto puslapis yra ir projekto kontekstas, kuris padeda rinkti nuorodas į tekstus ir meninius projektus, nagrinėjančius archyvus, istoriją, žemėlapiavimo strategijas ir t.t.

  Kviečiame menininkus, dizainerius, fotografus, kartografus, menotyrininkus, istorikus, filosofus ir visus kitus norinčius prisijungti skaityti, rašyti ir siūlyti idėjas žemėlapiams ar tiesiog pačių sukurtus žemėlapius projekto tinklaraštyje http://www.3xpozicija.lt/kartografija  arba el. paštu vytautas@3xpozicija.lt.

  temos: autorystė, žaidimai, bendruomenės, blogosfera, dialogai, fotografija, komunikacija, labirintai, menas, psichogeografija |

  « | | »

  nėra komentarų »

  komentarai

  turi būti prisijungęs, kad galėtum komentuoti.