• išleista knyga
  MEDIJŲ KULTŪROS BALSAI: TEORIJOS IR PRAKTIKOS (turinys)

 • MIGRUOJANTI REALYBĖ (knyga)
  (teminis numeris)

 • MEDIJŲ EKOLOGIJA (teminis numeris)

 • PARAŠTĖS (teminis numeris)

 • ATEITIS (teminis numeris)

 • ASTEROIDO BALSAS

 • skaitomumas

  • 6 prisijungę dabar
  • 2934255 nuo 2005 m. sausio
 • nuorodos


  Frank Hartmann: pasaulinė komunikacija: nuo kabelio iki tinklo

  | 2006-07-09 | 13:22
  temos: apžvalgos,knygos,komunikacija,medijos,seksas,tinklo kultūra

  Frankas Hartmannas, žymus šiuolaikinis austrų filosofas, tyrinėjantis
  naująsias ir senąsias medijas bei internetą išleido naują knygą
  „Globali medijų kultūra: technologijos, istorija, teorijos“ (Globale
  Medienkultur. Technik, Geschichte, Theorien. UTB, 2006) Šia proga
  publikuojame jo naujausią esė, kurioje atsispindi knygoje nagrinėjamos
  temos.

  Iki
  tol, kol elektronai ir fotonai nebuvo atrasti kaip komunikacijos
  signalų pernešėjai, šį darbą turėjo atlikti varlės. O kas bus toliau?

  Kas įgalino medijų modernybę? Globali medijų kultūra funkcionuoja
  elektros pagalba. Medijos kaip lemiama globalizacijos infrastruktūra
  nesusilaukia prideramo dėmesio specialistų diskursuose. Nors „tinklas“
  kaip grynai sąvokinė stebėjimo kategorija turi medijų teorijos
  konjunktūrą, tačiau smarkiai nutolintas nuo savo techninės istorijos
  jis lieka tik idealistine metafora. Taigi, klausimas liečia globalinių
  tinklų infrastruktūrą.

  Ji (globalinių tinklų infrastruktūra) pradžioje buvo (kas galėjo
  pagalvoti?) kubilas varlių. Esama tokių idėjų, kurių infrastruktūrą
  pasitelkus galima komunikuoti su šiuo pasauliu. Tačiau net ir tuomet,
  kai elektra buvo reliatyviai nežinoma technologija, daugelį tyrinėtojų
  žavėjo idėja panaudoti ją senai telekomunikacijos svajonei įgyvendinti.

  1795-aisiais ispanas gydytojas Francisco Salvà y Campillo pasiūlė
  pastatyti galvaninį telegrafą atsitiktiniams pranešimams per geležinius
  laidus perduoti. Pradžioje buvo grupė vyrų ir tebuvo „svarbu kiekvienam
  iš vyrų priskirti vieną alfabeto raidę, kurią jis paskelbtų pajutęs
  elektros smūgį“. Paprastai įvykdomas eksperimentas. Tolimesniam
  galvaninio telegrafo naudojimui buvo galima vyrus pakeisti varlėmis,
  tai buvo „pigūs gyvūnai, kuriuos puode su vandeniu galima išlaikyti
  gyvus ilgiau nei du mėnesius, tačiau taip pat kas dvi valandos jos turi
  būt pakeičiamos“[i]

  Na, bet dabar galime išties pasidžiaugti, jog šiandieną krepšyje
  turime mobilųjį telefoną, o ne porą varlių. Tačiau grįžkim prie dalyko:
  gydytojais ir fiziologai, tokie kaip cituotasis ispanas išmanė keletą
  dalykų apie anatomiją, o vienas iš tų dalykų buvo impulsų perdavimas
  gyvūno nervų sistemoje. Šį gamtinį provaizdį turėjo atitikti ir signalų
  perdavimas galvaninės energijos pagalba. XIX amžiaus pradžioje Samuelis
  Thomas Soemmerringas eksperimentiniam signalų perdavimui naudojo
  „komunikacijos laidą iš vario apvytą šilku“. Kartu su svarstymais, jog
  pats laidas „perduoda galvaninę energiją pirmyn ir atgal“ kirbėjo ir
  viena pažangi idėja, kuri tuometiniam „signalų aparatui“
  („Signalapparat“) buvo dar netinkama. Tačiau supratimas to, kokiais
  keliais (Bahnen) gali skrieti neįprastieji elektros fluidai, dėl šios
  idėjos pasikeitė nuo organinio į metalinį. Kabelio era reiškė
  technologinių paradigmų kaitą.

  1811 Soemerringas eksperimentavo su povandeniniu telegrafo kabeliu
  per Izarą ties Miunchenu. 1850 atsirado elektrinis telegrafas
  Londonas-Paryžius, sujungęs Lamanšą. Tuoj pat atsirado mintis kabelio
  pagalba sujungti Europą su užjūriu; po daugelio bandymų 1866 nutiestas
  Šiaurės Atlanto kabelis (Nordatlantik-Verkabelung). Čia prasidėjo tai,
  ką mes suprantame kaip globalinę medijų kultūrą: nepilnus 150 metų
  pasaulis yra „online“.

  Pradžioje pasaulinė komunikacija kybojo ant plauko tikra to žodžio
  prasme. Visgi iki 1900-ųjų transatlantinis kabelis išaugo į britų
  dominuojamą Sausumos ir Jūrų Kabelių Sąjungą sujungusią industrines
  valstybes ir jų kolonijas į vieną linijinę sistemą. Komunikacija
  telegrafu, kabeliu, o vėliau taip pat ir bevielė, labiausiai tarnavo
  politinių ir ekonominių veiksmų efektyvumo gerinimo tikslui. „Turiniai“
  skirti bendravimui ir informacijai, taip pat visa audiovizualinė
  masinių medijų prasmė ir tikslas veikiau gali būti suprantami kaip
  naujųjų telekomunikacijų išdava, nei jų kūrimo bei vystymosi motyvas.
  Priešingai, technika (Technik) ir infrastruktūra, ne tik dėl abiejų
  pasaulinių karų, suvaidino lemiamą vaidmenį hegemoniškų medijų
  struktūrų sukūrime ir plėtroje. Šis materialinis aspektas kaip
  geopolitinių strategijų pagrindas įtvirtino medijų modernybės
  (Medienmoderne) infrastruktūrą iki pat interneto pasirodymo
  paskutiniame XX amžiaus ketvirtyje.

  Ši, iš konkurencijos tarp įvairių komunikacijos principų
  atsirandanti, medijų modernybės infrastruktūra savo vartotojams nedaro
  jokio ryškiau suvokiamo skirtumo. Taip yra dėl ištisinio kodavimo ir
  techninio signalų apdirbimo techninės įrangos (hardware)
  standartizavimo. Duomenų srautas, vartotojams nepastebint, perduodamas
  variniais arba stiklo pluošto kabelių tinklais, bei radijo ir
  satelitiniais kanalais.

  Tai ir toliau funkcionuoja nepastebimai, nes duomenų pernešėjų
  lygmuo – paties fizikinio mediumo, kurį tinklo technologai apibūdina
  kaip nulinį lygmenį („Layer 0“) – yra uždengiamas fizikinės plėvės
  (physikalischen Schicht), fizikinio lygmens („Physical Layer“),
  suvienijančio grandinės logistiką (Schaltungslogistik) ir tuo ją
  padarančio techniškai suderinama (kanalai, jungtys, duomenų keitimosi
  protokolai) Globaliai veikianti kabelio fizika turi savo nuosavą
  istoriją. Įtakotas radijo technologijų pažangos, iš keleto vielinių
  laidininkų kombinacijos išsivystydamas į svarbiausią medijų modernybės
  infrastruktūros dalį, kabelis žengė kelis vystymosi žingsnius.

  Pirmasis žingsnis buvo į bendraašį kabelį (Koaxialkabel), kuris yra
  esminė šiandienių medijų ir kompiuterinių tinklų (kabelinės televizijos
  ir radijo, eterneto (Ethernet)) dalis ir yra tinkamas aukšto dažnio ir
  plačiajuosčiams signalams perduoti. Telefonijos pradžioje kiekvienam
  signalų perdavimui buvo naudojama atskira, nuo trukdžių izoliuota
  linija. Vienas laidas arba arterija kabelyje buvo naudojamas vienai
  telefoninių signalų perdavimo trukmei, kaip jau anksčiau vienas
  telegrafo laidas buvo naudojamas vieno perdavimo momentui. Telefoninio
  tinklo naudotojas privalėjo, ypač tolimiesiems pokalbiams, pokalbį
  užsisakyti iš anksto ir laukti kol sujungimo stotyje atsiras laisvų
  linijų. Tokios ryšio galimybės savaime suprantama išsisėmė savo
  priklausomybėje nuo vieno vienintelio kanalo – alternatyva tam buvo
  kanalų daugio sukūrimas.

  Kitas pasiūlytas kelias rado panaudojimą radijo ryšiuose naudotose
  perdavimo dažnių technologijose. Taip apibūdinama aukštų dažnių
  procedūra, kurios dėka viename perdavimo kanale pasidaro galimas
  daugelio signalų perdavimas. Šią technologiją galima panaudoti ir
  kabelyje. Atitinkamas bendraašis kabelis 1936-aisiais buvo
  sukonstruotas ir įdiegtas. Čia turime reikalą su pagrindiniu laidininku
  pagamintu iš varinio laido, kuris paraleliai yra apvytas kitais
  variniais laideliais atskirtais plastikoizoliacija. Signalas
  perduodamas ne „viela“, o elektriniu lauku, susidarančiu dėl įtampos
  atsiradusios tarp vidinių ir išorinių laidų. Toks maždaug 1 cm storio
  stiprus bendraašis kabelis gali būti naudojamas kaip labai apsaugotas
  nuo trukdžių ir stabdantis didelius spinduliavimo nuostolius.
  Bendraašių kabelių tinklai telefono, radijo ir televizijos signalų
  eksploatavimui nacionalsocialistinėje Vokietijoje buvo sukurti jau
  prieš 1945-uosius.

  Antrasis technologinis žingsnis buvo optinių stiklo pluošto kabelių,
  sudarytų iš sujungtų optinio pluošto laidininkų, vystymas. Jais
  skaitmeniškai užkoduoti šviesos impulsai gali būti perduodami dideliais
  atstumais. Elektronų judėjimą variniuose kabeliuose perdavėjų („Boten“)
  vaidmenyje pakeitė fotonai stiklo pluošte. Tai įgalino lazerinės
  technologijos, atrasti būdai sustiprinti šviesos bangų impulsus.
  Perdavimas funkcionuoja jo metu duomenis skaitmeniniu būdu užkoduojant
  šviesos impulsais ir panaudojus šviesos diodus siunčiamas per lydytą
  stiklą ar iš atitinkamo optinio pluošto pagamintus laidininkus ir
  fotoelementų priimamas. Šviesos spektro spalvos yra priskiriamos
  elektromagnetinių bangų dažniams, kas sykiu įgalina daugybės duomenų
  kanalų panaudojimą. Šviesos bangų laiduose naudojami elektromagnetinio
  spektro aukšto dažnio diapazonai, dėl to su stiklo pluošto kabelio
  panaudojimu galėjo būti pasiekta aukšta perdavimo sparta ir plati
  veikimo zona, todėl galimų transatlantinių jungčių skaičius šios
  technologijos dėka nuo 1980-ųjų daugiau nei padvigubėjo.

  Kadangi per pastaruosius metus nacionalinės telekomunikacijų įmonės
  savo tinklus ir tarptautinius ryšius sėkmingai išplėtojo optinėmis
  šviesolaidžio kabelio technologijomis, kompiuteriniai ir kabelinių
  televizijų tinklai funkcionuoja bendraašių kabelių, kaip vis dar
  svarbiausio techninio mediumo, pagrindu – kas galiausiai yra taip
  vadinama „paskutinė mylia“ („last mile“) iki paskutiniojo vartotojo
  (suprask, jų žlugimo).

  Techninio perdavimo proceso ateičiai šiuo metu aiški atrodo
  kvantinės fizikos revoliucijos galimybė, kuri šiuo metu diskutuojama
  kaip „teleportacija“. Šiai technologijai būtų naudojami atomai,
  lazerinių technologijų pagalba sutvarkyti ir sukryžiuoti
  elektromagnetiniuose laukuose (multiparticle entanglement). Tuo būdu
  kvantų fizikinės toliveikos pagalba šis susikryžiavimas ir įmanomas
  informacijos apdirbimas funkcionuotų per bet kokį atstumą. Kol kas dar
  neaišku į kokius pritaikymus tai nuves, tačiau po elektronų, konkrečiai
  fotonų, panaudojimo kvantinių dalelių (Quantenbits) naudojimas galėtų
  būti sekantis, trečiasis technologinis žingsnis, reiškiantis sekantį
  išliekamąjį/ilgalaikį komunikacijos technologijų pokytį.

  Jei galiausiai ryšimės mesti dar vieną žvilgsnį, nepavyks to
  padaryti vėl nesikreipiant į istoriją. Apie 1750-uosius, taigi dar
  ilgai iki tol, kol buvo nutiesti pirmi laidai, Leipcigo fizikos
  profesorius ir „elektrizuotojas“ („Electrisierer“) Johannas Heinrichas
  Winkleris suformulavo prielaidą, jog elektros srovė neš bet kurį
  pranešimą „iki pat žemės pakraščių“. Šiandien vargu ar yra pasaulyje
  tokia vieta, kurioje negalėtume pasitikrinti savo elektroninio pašto.
  Šiandienių fizikos profesorių nebežavi nuotolio įveikimas, jie užsiima
  „multiparticle entanglement“, teleportacijos teorija, pagal kurią visos
  mūsų įprastinės erdvėlaikio dimensijos būtų perkeistos aukštesnės
  jėgos. Jokių kabelių, bangų, elektronų, fotonų, niekas niekuomet
  daugiau neprimins tarpininkų ir pranešimų pasaulio, bei kabelio jungčių
  kai „vaiduokliškoji toliveika“ ( vok„spukhafte Fernwirkung“  – Albert
  Einstein) bus bent kartą pritaikyta.

  Būti prisijungus (online) ir laisvo informacijos tekėjimo dėka
  siausti tinkle yra per mažai. Tai turi padėti mūsų vaizduotei
  anticipuoti techniką, kuri bus tokia skirtinga nuo šiandienio
  interneto, kaip pastarasis nuo telegrafo tinklų.

  Tik tuomet mes būtume vienodame lygmenyje su tomis žmonių kartomis,
  kurios išvystė elektrą, šį keistą „fluidą“ tam, kad padarytų ją
  pagrindine medijų modernybės medija.

  Iš vokiečių kalbos vertė Kęstas Kirtiklis

  Tekstas iš el. žurnalo „Telepolis

  [i] Daugiau šia tema galima rasti čia http://www.rain.org/~landon/CTTCUSDATELE/OpticalNetwork.htm

  temos: apžvalgos, knygos, komunikacija, medijos, seksas, tinklo kultūra |

  « | | »

  nėra komentarų »

  komentarai

  turi būti prisijungęs, kad galėtum komentuoti.